• 1647

ویرایش مقاله

دانش
وضعیت:
تماس بگیرید
توضیحات:

ویرایش مقاله:

افتخار ناپادا این است که علاوه بر دقت، سرعت و کیفیت برتر در زمینه ویرایش تخصصی مقاله ، هزینه عادلانه ای برای این خدمات ارایه می کند. می توانید سفارش خود را با ارسال پیامک # ویرایش مقاله به شماره ی زیر بدهید:  SMS     30006308000005

 

چه اهمیتی ویرایش مقالات انگلیسی دارد؟

 

برای نوشتن دستاوردهای علمی و پژوهشی در قالب یک مقاله قبل از انتشار آن در مجلات معتبر داخلی و بین المللی، باید رویه های علمی و محتوای مقاله را به اثبات برساند.

 

صرف نظر از محتوای علمی، نوشتن و خوانایی متن به سردبیر و داور مجله در درجه اول تاثیر می گذارد. محتوای مقاله ممکن است از لحاظ علمی بسیار غنی باشد، اما اگر قابل ویرایش نادرست باشد، قابل قبول نیست.

 

از دیدگاه قضات انتشارات معتبر بین المللی و حتی برخی از نشریات داخلی، ویرایش مقالات علمی اهمیت خاصی دارد و ویرایش یکی از عوامل مهم تأثیرگذار بر رتبه بندی و در عین حال یکی از اصلی ترین دلایل انتشار مقاله در نشریات علمی و پژوهشی.

 

در بسیاری موارد، مقالاتی که به مجلات انگلیسی ارائه شده اند، به علت ضعف های زبان و نقایص گرامری و ویراستاری رد می شوند و از آنها مجددا ویرایش و تجدید نظر می شود.

 

بسیاری از محققان و دانشجویان مقالات خود را به زبان انگلیسی یا با ترجمه مقالات و متون خود صرف نظر از جنبه سرمقاله و ویرایش مقالات علمی برای انتشار مقاله می نویسند، اما به دلیل عدم نمایش آنها توسط دیگران، اشتباهاتی که از چشم آنها پنهان می شوند و تمام هزینه ها و زمان صرف شده برای نوشتن مقاله خراب شده است. ویرایش متن انگلیسی باید توسط فردی انجام شود که در هر دو موضوع و متن متن و زبان انگلیسی مسلط است.

 

ویرایش مقالات انگلیسی Isi قبل از ارسال مجدد به داوری در مجلات معتبر مهم است و نقش مهمی در پذیرش یا رد مقاله ها دارد. با حرفه ای ویرایش متون تخصصی، می توانید کیفیت نوشتن خود را در سطح استانداردهای بین المللی افزایش دهید و زمان و هزینه پذیرش خود را کوتاه کنید.

 

ویرایش مقالات انگلیسی بسیار تخصصی است. توجه به محتوای علمی مقاله معمولا چشم نواز نویسنده را به متن می کشد و خطاها و نواقص را در نظر وی پنهان می کند. پیشنهاد شده است که پس از نوشتن مقاله، شخص دیگری به غیر از نویسنده (که تخصص کافی در زمینه متن دارد) باید مقاله را بخواند و آنرا ویرایش کند.

ویرایش مقاله:

افتخار ناپادا این است که علاوه بر دقت، سرعت و کیفیت برتر در زمینه ویرایش تخصصی مقاله ، هزینه عادلانه ای برای این خدمات ارایه می کند. می توانید سفارش خود را با ارسال پیامک # ویرایش مقاله به شماره ی زیر بدهید:  SMS     30006308000005

نظرات کاربران درباره ویرایش مقاله

(0 نظر)

نظر خود را بنویسید