• 2108

استخراج مقاله از پایان نامه

دانش
وضعیت:
تماس بگیرید
توضیحات:

استخراج مقاله از پایانامه:

ناپادا مقالات علمی را از پایانامه شما استخراج و تهیه می نماید(استخراج ، ترجمه، انتخاب مجله، سابمیت، ویرایش مقاله)با قیمت مناسب و در معقول ترین زمان ممکن در نشریات و مجلات معتبر و مورد تائید دانشگاه های ایران مانند ISI , ISC , SCOPUS , PUBMED بصورت تضمینی به چاپ می رساند. می توانید سفارش خود را با ارسال پیامک # استخراج مقاله به شماره ی زیر بدهید:  SMS     30006308000005

استخراج مقاله از پایان نامه:

ناپادا مقالات علمی را از پایان نامه شما استخراج و تهیه می نماید(استخراج ، ترجمه، انتخاب مجله، سابمیت، ویرایش مقاله)با قیمت مناسب و در معقول ترین زمان ممکن در نشریات و مجلات معتبر و مورد تائید دانشگاه های ایران مانند ISI , ISC , SCOPUS , PUBMED بصورت تضمینی به چاپ می رساند. می توانید سفارش خود را با ارسال پیامک # استخراج مقاله به شماره ی زیر بدهید:  SMS     30006308000005

 

 

-  مقاله از پایان نامه کارشناسی ارشد، یا پایان نامه دکترا برای دانش پژوهان بسیار مهم است و یکی از معیارهای مهم برای ارزیابی پایان نامه های دانشجویی توسط اعضای هیئت علمی در یک جلسه دفاع است، دو نمره پایان نامه، به مقاله اختصاص داده می شود و دانشجو باید بتواند مقاله یا مقالات را از پایاننامه خود استخراج و آنها را در قالب مقالات در مجلات معتبر ISI Thomson Thomson، Scopus Scopus، Pubmed ، علمی و پژوهش در داخل و یا در کنفرانس های داخلی و بین المللی

نمایدAccept  و acceptance and print.

بسیاری از دانشگاه ها بخشی از نمره پایان نامه را برای استخراج و پذیرش و چاپ مقاله از پایاننامه در مجلات ISI، ISC، Scopus، Pubmed و Medline و حتی مقالات و سخنرانی های علمی داخلی و خارجی اختصاص داده اند.

گروه علمی ناپادا  این سرویس (استخراج مقاله از پایان نامه ارشد - استخراج مقاله از پایان نامه دکترا) را انجام می دهدو  مخصوص کسانی است که پایان نامه خود را تکمیل می کنند و علاقه مند به استخراج مقالات از پایان نامه ها و انتشار در مجلات معتبر و یا ارائه در کنفرانس های ملی و بین المللی (استخراج مقالات از پایان نامه برای کنفرانس معتبر و پروفایل ISC در سطح ملی و بین المللی)هستند . در سطح فارغ التحصیل، پایان نامه می تواند از حداقل دو مقاله (دو مقاله از پایان نامه) استخراج شود و به طور کلی، پایان نامه های بیشتری را می توان از مدارک دکترا استخراج کرد.

 

مراحل استخراج مقاله از پایان نامه به شرح زیر است:

نوشتن عنوان مقاله در پایان نامه دکترای

نوشتن خلاصه مقاله از پایان نامه

تعریف کلمات کلیدی (کلمات کلیدی) در استخراج یک مقاله از پایاننامه کارشناسی ارشد و دکترا.

نوشتن مقدمه ای در مقاله در استخراج یک مقاله از پایان نامه ارشد و دکترای

نوشتن و جمع آوری یک زمینه تحقیق (بررسی ادبیات) در استخراج یک مقاله از پایان نامه کارشناسی ارشد و مقاله از Ph.D.

زمینه تحقیق مقاله (بررسی تاریخچه تحقیق) و بیان نوآوری ها و شکاف های تحقیق در استخراج مقالات از Ph.D. پایان نامه و مقاله استخراج شده از پایان نامه

نحوه نوشتن فرضیه ها یا سوالات تحقیق در مقاله استخراج شده از پایان نامه و مقاله دکترا

روش تحقیق، تجزیه و تحلیل داده ها در استخراج یک مقاله از پایاننامه ارشد و مقاله ای که از پایان نامه دکترای استخراج شده است

نحوه نوشتن نتایج تحقیق (یافته های تحقیق) در استخراج مقاله از پایان نامه کارشناسی ارشد و مقاله از پایاننامه دکترای

بحث و نتیجه گیری در استخراج مقاله از پایان نامه کارشناسی ارشد و استخراج مقاله از پایان نامه دکترای

 

چگونگی استخراج مقاله از یک پایاننامه به شرح زیر است:

1. مقاله استخراج شده بایستی همان ساختار را داشته باشد و در این مقاله دانشجو باید بتواند خلاصه مقاله خود را مطابق با اصول نوشتن در حداکثر 10 تا 15 صفحه بنویسد.

2. عنوان مقالات استخراج نباید یکسان باشد و همچنین با مقالات قبلی متفاوت باشد. شما می توانید این را با جستجوی ساده در زبان فارسی و انگلیسی در Google یا Google Scholar مطمئن شوید.

3. موضوع مقالات باید به گونه ای طراحی شود تا شانس پذیرش مقاله در نشریات ISI، نشریات ISC، مجلات Scopus، مجلات Pubmed و Medline )برای دانشجویان پزشکی) افزایش یابد.

4. خلاصه پایان نامه باید شامل موضوع تحقیق، هدف تحقیق، مراحل کار، نوآوری های مورد نظر، نتایج کلیدی مقاله، حدود 100 تا 200 کلمه باشد.

5. به مقالات متفرقه توجه نکنید و به مقالات اصلی ارجاعات مراجعه کنید. برای انجام این کار می توانید از zotero، Endnote یا    https://scholar.google.com/    ا   استفاده کنید.

6. قبل از انتشار مقاله در پایان نامه با استفاده از روش های نوشتن مقالات به زبان فارس، دانشجویان می توانند به مقالات دانشگاه جهاد (www.sid.ir) یا مجلات آلزایمر، تیلور، اسپرینگر و دیگران مراجعه کنند. مقاله خود را در قالب ساختار مورد نظر بنویسید.

7. انتخاب مجله انتخاب شده بر اساس اصول انتخاب مجله و مقاله استخراج شده است

 

مزایا

1. مقاله استخراج همان ساختار را دارد و در این مقاله دانشجو باید بتواند خلاصه مقاله خود را مطابق با اصول نوشتن در حداکثر 10 تا 15 صفحه بنویسد.

2. عنوان مقالات استخراج نباید یکسان باشد و همچنین با مقالات قبلی متفاوت باشد. شما می توانید این را با جستجوی ساده در زبان فارسی و انگلیسی در Google یا Google Scholar مطمئن شوید.

3. موضوع مقالات باید به گونه ای طراحی شود تا شانس پذیرش مقاله در نشریات ISI، نشریات ISC، مجلات Scopus، مجلات Pubmed و Medline (برای دانشجو و دانشجویان پزشکی) افزایش یابد.

4. خلاصه پایان نامه باید شامل موضوع تحقیق، هدف تحقیق، مراحل کار، نوآوری های مورد نظر، نتایج کلیدی مقاله، حدود 100 تا 200 کلمه باشد.

5. به مقالات متفرقه توجه نکنید و به مقالات اصلی ارجاعات مراجعه کنید. برای انجام این کار می توانید از zotero، Endnote یا https://scholar.google.com/ استفاده کنید.

6. قبل از انتشار مقاله در پایان نامه با استفاده از روش های نوشتن مقالات به زبان فارس، دانشجویان می توانند به مقالات دانشگاه جهاد (www.sid.ir) یا مجلات آلزایمر، تیلور، اسپرینگر و دیگران مراجعه کنند. مقاله خود را در قالب ساختار مورد نظر بنویسید.

7. انتخاب مجله انتخاب شده بر اساس اصول انتخاب مجله و مقاله استخراج شده است

معایب


                    

نظرات کاربران درباره استخراج مقاله از پایان نامه

(0 نظر)

نظر خود را بنویسید