مقایسه حذف

کالاها

برنج درجه یک شمال ایران در نوع های دمسیاه و فجر با قیمت مزرعه و مناسب مصرف خانواده ایرانی در این قسمت بفروش  می رسد

-بسته ها برنج بصورت 10 کیلویی استاندارد است

-تا یکماه قابلیت بازگشت کالا بدون سوال را داریم

-محدودیتی برای سفارش از نظر تعداد بسته وجود ندارد

- ارسال به سراسر کشور رایگان است

ترتیب نمایش :