جمع صورت حساب : 0 تومان سبد خرید
مقایسه حذف

کالاها


* تولید و تولید سموم سالم پسیل پسته، گلابی و زیتون و تولید محصولات گلخانه ای

* توسعه فناوری منحصر به فردی که در جهان بی نظیر است

* آفت کش های گیاهی حاوی نانوکپسول

* تولید محصولات کشاورزی سالم که هیچ سمی روی آن باقی نماند

*کاهش هزینه سمپاشی ضمن تبدیل ارز و جلوگیری از خروج ارز از کشور

ترتیب نمایش :